Muslim

“Kamu sekalian adalah ummat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, kalian mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan kalian beriman kepada ALLAH”. (Qs Ali Imran: 110)

Back to top button